• Terminarz rekrutacji

     • 15.05-21.06.2023
      • od 15 maja do 21 czerwca 2023 (godz.15.00)

       od 15 maja do 21 czerwca 2023 (godz.15.00)

       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w zakładce rekrutacja: dokumenty do pobrania).

     • 23.06-10.07.2023
      • od 23 czerwca do 10 lipca 2023 (15.00)

       od 23 czerwca do 10 lipca 2023 (15.00)

       Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaswiadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

     • 17.07.2023
      • 17 lipca 2023

       17 lipca 2023

       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     • 17-20.07.2023
      • od 17 do 20 lipca 2023 (15.00)

       od 17 do 20 lipca 2023 (15.00)

       Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     • 21.07.2023
      • 21 lipca 2023

       21 lipca 2023

       Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     • 1-21.08.2023
      • Nabór dodatkowy: terminy

       Nabór dodatkowy: terminy

       1-4.08.2023 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

       14.08.2023 - podanie do wiadomości listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

       12-18.08.2023 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

       21.08.2023 - podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze dodatkowym.