• Terminarz rekrutacji

     • 16.05-21.06.2022
      • od 16 maja do 21 czerwca (godz.15.00)

       od 16 maja do 21 czerwca (godz.15.00)

       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

     • 24.06-13.07.2022
      • od 24 czerwca do 13 lipca (15.00)

       od 24 czerwca do 13 lipca (15.00)

       Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaswiadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

     • 21.07.2022
      • 21 lipca

       21 lipca

       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     • 21-29.07.2022
      • od 21 do 29 lipca (15.00)

       od 21 do 29 lipca (15.00)

       Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     • 1.08.2022
      • 1 sierpnia

       1 sierpnia

       Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.