• Nawigacja

   • Zachować pamięć: w lustrze historii 2
    • Zachować pamięć: w lustrze historii 2

    • 13.12.2021 14:34
    • Projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie oraz Rouanet Gymnasium Beeskow
    • W dniach 15-18.11.2021 grupa polsko-niemieckiej młodzieży z klasy 3a I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie i Rouanet Gymnasium Beeskow uczestniczyła w projekcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Zachować pamięć", którego celem było  m. in. kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji, kultywowanie pamięci o ofiarach nazizmu i zacieśnianie współpracy i przyjaźni między młodzieżą z obu stron granicy.

     W ramach projektu młodzież uczestniczyła w dwudniowej wizycie studyjnej zwiedzała Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, oraz prowadzonych przez edukatorów zajęciach studyjnych na temat ludzkich postaw wobec Zagłady oraz zagłady Romów. Zwiedziła również oświęcmską synagogę, zapoznając się przy tym z historią społeczności polskich Żydów i miejscem ich kultury w przedwojennej Europie i Rzeczypospolitej.

     Ostatni dzień po krótkiej wizycie na krakowskim Starym Rynku, zaprowadził uczestników do Centrum Kultury Żydowskiej "Galicja" na krakowskim Kazimierzu, gdzie uczestniczyli w warsztatach historycznych na temat wyborów podejmowanych przez ludzi w obliczu Zagłady oraz - na uwieńczenie projektu i rozładowanie atmosfery - warsztatach tańca  izraelskiego.

     Projekt podsumowano podczas spotkania 26.11.2021, na którym uczestnicy z obu stron granicy dzielili się swoimi wrażeniami i przemyśleniami na temat łączącej nas trudnej historii, która paradoksalnie pozwoliła nam zbliżyć się do siebie.

    • Wróć do listy artykułów
  • Nawigacja