• Zachować pamięć: w lustrze historii 2.
    • Zachować pamięć: w lustrze historii 2.

    • 13.12.2021
    • Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie we współpracy z Rouanet Gymnasium Beeskow 
      

     W dniach 15-18.11.2021 grupa polsko-niemieckiej młodzieży z klasy 3a I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie i Rouanet Gymnasium Beeskow uczestniczyła w projekcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Zachować pamięć", którego celem było  m. in. kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji, kultywowanie pamięci o ofiarach nazizmu i zacieśnianie współpracy i przyjaźni między młodzieżą z obu stron granicy.

     W ramach projektu młodzież uczestniczyła w dwudniowej wizycie studyjnej zwiedzała Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, oraz prowadzonych przez edukatorów zajęciach studyjnych na temat ludzkich postaw wobec Zagłady oraz zagłady Romów. Zwiedziła również oświęcmską synagogę, zapoznając się przy tym z historią społeczności polskich Żydów i miejscem ich kultury w przedwojennej Europie i Rzeczypospolitej.

     Ostatni dzień po krótkiej wizycie na krakowskim Starym Rynku, zaprowadził uczestników do Centrum Kultury Żydowskiej "Galicja" na krakowskim Kazimierzu, gdzie uczestniczyli w warsztatach historycznych na temat wyborów podejmowanych przez ludzi w obliczu Zagłady oraz - na uwieńczenie projektu i rozładowanie atmosfery - warsztatach tańca  izraelskiego.

     Projekt podsumowano podczas spotkania 26.11.2021, na którym uczestnicy z obu stron granicy dzielili się swoimi wrażeniami i przemyśleniami na temat łączącej nas trudnej historii, która paradoksalnie pozwoliła nam zbliżyć się do siebie.

    • Zielone Inspiracje - Fundusze Norweskie

    • 13.12.2021
    • Na zaproszenie Ambasady Norwegii w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie przystąpiło do projektu edukacyjnego „Zielone Inspiracje napędzane przez Fundusze Norweskie”, mającego na celu poszerzanie wiedzy młodzieży w temacie zagrożeń ekologicznych w dzisiejszym świecie.

     W piątek, 10.12.2021r. klasa III a wzięła udział w spotkaniu online wraz z klasami z innych polskich szkół. Uczestników i uczestniczki projektu przywitała zastępczyni Ambasadora Królestwa Norwegii w Warszawie  Anders;a H. Eide'go, przybliżając cel działań edukacyjnych Ambasady. Niezwykle interesująco o zaangażowaniu norweskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska i urokach samej Norwegii opowiadała pani Sylwia Smółka - podróżniczka i autorka bloga Kierunek Norwegia. Spotkanie zakończyła przedstawicielka Polskiego Alarmu Smogowego, która omówiła zagadnienie smogu oraz działań związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom powietrza.

     Na koniec projektu, każda osoba uczestnicząca otrzymała link do quizu z nagrodami oraz pamiątkowe gadżety. Samo spotkanie było bardzo ciekawe i inspirujące.