• Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie

    • 25.01.2023
    • Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

      

     Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.

     Na działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie PFRON przeznaczył dotychczas 557 455,50 zł, a całość wsparcia wyniesie ponad 1 milion złotych (dokładnie 1 085 399,00 zł).

      

     OWiT w Świebodzinie oferuje bezpłatnie niepełnosprawnym mieszkańcom województwa lubuskiego:

      

     • udostępnianie sprzętu asystującego w życiu codziennym osób niepełnosprawnych,
     • konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością,
     • porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację,
     • instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

      

      Skontaktuj się z OWIT w Świebodzinie!